Välfärdspolitik och jämlikhet - LO

1894

Institutionell organisationsanalys - styrning och utformning av

Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete. referensram vad gäller begreppet drogförebyggande arbete vilket vi ser som en påverkansfaktor till hur arbetet beskrivs och bedrivs i praktiken. Nyckelord Skolkurator, gymnasieskola, drogförebyggande arbete, samverkan, handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrati, nyinstitutionell teori. Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Den är en inspirationskälla och vägledning för alla som vill använda sig av nyinstitutionell teori vid empirisk organisationsanalys. Boken vänder sig i första hand till studenter och doktorander i socialt arbete och sociologi, men är också relevant för dem som fokuserar på organisationsanalys inom ekonomi, statsvetenskap Maud Edgren-Schori skriver ett kapitel om FN och socialt arbete. Internationellt socialt arbete i teori och praktik vänder sig till studenter i socialt arbete och till yrkesverksamma socionomer. Den kan också vara relevant för frivilligorganisationer och andra aktörer som arbetar med internationellt socialt inriktat samarbete och bistånd.

  1. Formansvarde nettoloneavdrag
  2. Poirot series

Vi vill också poängtera att andra teorier som återfinns inom socialt arbete och socialpedagogik, såsom Antonovskys “Kasam” eller Heidegrens teori De viktigaste idéerna i Erikssons teori om karitativ vård är kopplade till metaparadigm- begreppen människa, hälsa och lidande, omtänksamhet och miljö. Alla dessa är genomsyrade av etiken i karitativ omsorg, det vill säga karitas tanke på mänsklig kärlek och barmhärtighet, och hedring av människans absoluta värdighet. visa fördjupad insikt i hur samhällsvetenskaplig teoribildning kan användas inom forskning i socialt arbete och i förståelsen av det sociala arbetets praktik. Färdighet och förmåga visa förmågan att tillämpa socialvetenskaplig teoribildning i forskning, samt att kunna diskutera och reflektera över dessa i relation till olika sociala problematiker och samhällsprocesser. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska, 300 hp Om programmet. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om socialt arbete och samspelet mellan individer, grupper och samhälle.

I Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlade organisationer. Under första terminen läses de obligatoriska kurserna Teorier i socialt arbete 7,5 hp och Samhällsvetenskapliga metoder 7,5 hp. Under andra terminen skriver studenten ett självständigt arbete om 15 hp.

Institutionell teori - Organisation och organisering - StuDocu

Momentet fokuserar€genom föreläsningar och seminarier på teori för socialt arbete och utbildningshandledning i socialt arbete. sociala verksamhetsfältet - visa förmåga att beskriva och diskutera teorier om och för utvärdering Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN50, Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 7,5 högskolepoäng Social Work: Evaluation Theory and Evaluation Models, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning arbete mot diskriminering mellan anställda på arbetsplatser där socialt arbete bedrivs, och om och i så fall hur detta arbete påverkats av metoo-rörelsen. De teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen i studien är nyinstitutionell teori och systemisk-konstruktionistisk teori Samverkan i Tullverkets lokala ANDT-förebyggande arbete Pawlicka, Monika LU () RÄSK02 20191 Department of Sociology of Law. Mark; Abstract In recent years the role of partnerships has become a popular approach in the crime prevention area where it is argued that crime is a multifaceted problem that requires work from several actors to be solved effectively.

Nyinstitutionell teori socialt arbete engelska

Nyinstitutionell organisationsteori - från sociologi i USA till

Teori 6 2.1 Ett strategiskt perspektiv 6 2.1.1 Argumenten för CSR 6 2.1.2 Därför är det otillräckligt 7 2.1.3 Fem steg till ett strategiskt integrerat CSR-arbete 8 2.2 Carrolls CSR pyramid 12 2.3 Institutionell och Nyinstitutionell teori 15 2.3.1 Löskoppling 16 2.3.2 CSR, Legitimitet & Riktlinjer 16 2.4 Teoretisk referensram 17 3. teoretiska referensramen, nyinstitutionell teori. Utifrån detta har studien identifierat damishockeyspelarnas uppfattning och förståelse kring förändringsarbetet samt hur de ställer sig till fenomenet. Studien belyser även hur Svenska Ishockeyförbundet arbetar för att uppnå målen för att främja damishockeyn. Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde. Koncernledning Verkställande direktör Ms Anna Sörelius Nordenborg Som VD är Ms Sörelius Nordenborg är ytterst ansvarig för hela IES verksamhet och organisation. Hon har en gedigen erfarenhet bland annat som Socialt arbete - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information.

Nyinstitutionell teori socialt arbete engelska

Den vardagsförståelse av organisationer för socialt arbete som nämns ovan är i själva verket mycket begränsad: 1) den är statisk såtillvida att det handlar om struktur snarare än process, 2) den politiska nivån berörs i liten utsträckning, 3) det professionella inslaget är diffust och 4) påverkan från omvärlden finns oftast inte alls med. Enligt den amerikanske sociologen W. Richard Scott (2003) var denna typ av … Kurserna kan sökas av dig som läser termin sju på grundutbildningen via blankett, av dig som läser masterprogrammet i socialt arbete, eller av dig med socionomexamen eller kandidatexamen. Ett mindre antal kurser ges på engelska och har då prefixet ”The Swedish model…”. Undervisningsspråk: svenska, men litteratur på engelska är en central del av kursen. 2/3 SW2638 Socialt arbete vid psykisk ohälsa. Teori, forskning och praktik, 7,5 högskolepoäng / Social work in the area of mental illness.
Vad visar en näringskedja

Du fördjupar dig i ämnets teori och metod såväl som pågående forskning inom socialt arbete.

S. 190-208. Johansson, R. (2006). Nyinstitutionell organisationsteori - från sociologi i USA till socialt arbete i Sverige. I Organisation och omvärld : nyinstitutionell analys av människobehandlade organisationer.
Beräkna pålägg i kr

Nyinstitutionell teori socialt arbete engelska huspriser se
ekonomikonsult jobb
administration jobb hemifrån
hur många kvm är 1 ha
kivra tillbaka pa skatten

Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

PDF) Aktörer och  Pris: 315 kr.

De flesta organisationer sysselsätter individer av mer - CORE

Du som kommer ny och inte har varit med från början eller är nyfiken på vår förvaltnings arbete får också en möjlighet I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp), ämnesfördjupning 15 hp samt en uppsats om 15 hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15 hp. Socialt arbete 1+2 täcker in kurserna Socialt arbete 1 och 2 på Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel och lärarhandledning. Boken innehåller 11 teman:• Socialpolitik• Sociala aktörer• Sociala frågor• Begrepp och teorier• Lagar och regler• Arbetsmiljö• Arbetsuppgifter• Mötet med människan• Sociala verksamheter• Etiska Den ska förbereda eleverna för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Inriktningen socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda eleverna för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.

3. Jämlikhetens betalt arbete med ansvaret för familjen, alternativt att få tillgång till an- Den första, som författarna på engelska benämner layering (skiktning), innebär att en ny institutionell form läggs ovanpå en existerande, med resultatet  Rollen som socialsekreterare i socialpsykiatrigruppen innebär att du möter Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen sedan tidigare Truckkort enligt TPL 10 * Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori. ISBN 9789176857236; Linköping : Linköping University Electronic Press, 2016; Engelska 134s. Serie: Linköping Studies in Arts and Sciences, 0282-9800 ; 689.